AKCE 3+1: Kupte 4 produkty a nejlevnější máte zdarma!

Zásady soukromí


Při registraci na stránkách našeho e-shopu www.mypouch.cz nám svěřujete své osobní údaje (zejména jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresu). Děláme všechno pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom Vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme. 

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost MyPouch s.r.o., IČO: 082 59 411, se sídlem Na stezce 1329/5, Vršovice, PSČ 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 314565 („Správce údajů“). Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkajícího se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

E-mail: kontakt@mypouch.cz

Korespondenční adresa: Na stezce 1329/5, Vršovice, PSČ 100 00 Praha 10

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Správce údajů shromažďuje tyto kategorie osobních údajů:

 

 1. Údaje, které poskytujete sami

Údaje poskytnuté při těchto příležitostech:

 • při registraci na webových stránkách/e-shopu mypouch.cz, zejména jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon
 • při nákupu bez registrace, zejména jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon
 1. Informace z jiných zdrojů

K takovým zdrojům patří:

 • veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud takové informace nezbytně potřebujeme na příklad pro řádné vystavení účetního dokladu nebo při obdobných příležitostech,
 • informace, které jsme obdrželi od třetích osob

Správce údajů může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

JAK VAŠE ÚDAJE VYUŽÍVÁME

Správce údajů využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

 1. Poskytování služeb

Vaše osobní údaje využíváme, abychom Vám mohli poskytovat co nejlepší služby. Užíváme je zejména za účelem evidence nákupů, zájmu o konkrétní produkty a vyúčtování, abychom Vám co nejvíce usnadnili a zjednodušili každý další nákup na webových stránkách našeho e-shopu www.mypouch.cz.

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli splnit to, co nabízíme.

 1. Vedení účetnictví

Vaše osobní údaje můžeme potřebovat k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví.

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

 1. Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste se přihlásili k odběru našich novinek, můžeme Vám čas od času zasílat e-maily s novinkami („Newsletter“).

Tyto e-maily od nás můžete obdržet i pokud jste našimi klienty, neboť důvodně předpokládáme, že Vás tyto informace zajímají. Pokud by Vás tyto zprávy přesto obtěžovaly, dejte nám prosím vědět, nebo se jednoduše odhlaste z odběru e-mailů podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

 1. Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce údajů může shromážděné údaje sdílet:

 1. S našimi obchodními partnery

Správce údajů může poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, jakož i společnostem poskytujícím platformu pro provozování e-shopu Shopify a souvisejících služeb mimo jiné internetovou platební bránu společnosti PayPal.

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

 1. Z právních důvodů nebo v případě sporů

Správce údajů může Vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady:

 • s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku nebo společnosti Správce údajů nebo třetích osob, případně pokud v souvislosti s poskytováním našich služeb dojde ke sporům nebo právním nárokům;
 • s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem společnosti Správce údajů nebo jejich částí do vlastnictví třetí osoby.
 1. S Vaším souhlasem

Správce údajů může Vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud Vás na to upozorníme a Vy s tím budete souhlasit.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu a standardně ještě pět (5) let od Vašeho posledního nákupu. Správce údajů Vaše údaje vymaže nebo anonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

Pokud to umožňuje zákon, může si Správce údajů některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

 • pokud s Vámi řešíme nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok;
 • pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě;
 • pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.
 1. Přístup k Vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 1. Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu využívání našich služeb k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 1. Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání novinek (Newsletteru) a informací týkající se našich produktů na Váš e-mail, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat odhlášením z odběru e-mailů podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

 1. Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

 • zpracováváme Vaše nepřesné údaje;
 • zpracování Vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat;
 • Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád(a) byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení;
 • již Vás naše e-maily obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by Vás mohli zajímat;

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých Vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 1. Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom Vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle Vaší specifikace.

 1. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s Vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Platí od: 23.6.2020